Veřejná zakázka: Opravy komunikací - rámcové dohody 2020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 133
Systémové číslo: P19V00000037
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.11.2019
Nabídku podat do: 19.12.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Opravy komunikací - rámcové dohody 2020
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
  • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou opravy komunikací s asfaltovým povrchem. Předmět zakázky je blíže vymezen v přiložených návrzích textu rámcových dohod o dílo a jejich přílohách.

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části:

Dílčí část č. 1:
Opravy komunikací s asfaltovým povrchem (AC) – rámcová dohoda
Předmětem dílčí části 1 veřejné zakázky jsou:
- Opravy komunikací s asfaltobetonovým povrchem.

Dílčí část č. 2:
Opravy komunikací s asfaltovým povrchem (MA) – rámcová dohoda
Předmětem dílčí části 2 veřejné zakázky jsou:
- Opravy komunikací s povrchem z litého asfaltu.

Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, nebo všechny dílčí části zakázky. Zadavatel tak umožňuje účastníkům, aby podali nabídky na více dílčích částí zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku. Pokud účastník hodlá podat nabídku na více dílčích částí zakázky, podá více samostatných nabídek obsahujících veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou dílčí část zakázky.

Zadavatel nepřipouští dělení zakázky na jiné než stanovené části.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 12 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy