Veřejná zakázka: Bystrc, MÚK Kamenolom

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 186
Systémové číslo: P20V00000032
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.09.2020
Nabídku podat do: 09.10.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Bystrc, MÚK Kamenolom
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, dle technické studie zpracované společností HBH Projekt spol. s.r.o., IČO: 449 61 944 z r. 2017, včetně souvisejících průzkumů. Součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na uvedenou akci.
Předmětem stavby je vybudování mimoúrovňového křížení v lokalitě u zastávky Kamenolom, včetně lávky přes řeku Svratku. Tato lávka nebyla předmětem činnosti podkladové technické studie.
Bližší specifikace je uvedena v přílohách zadávací dokumentace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky