Veřejná zakázka: Opravy odvodnění - rámcové dohody 2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 204
Systémové číslo: P20V00000050
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.12.2020
Nabídku podat do: 17.12.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Opravy odvodnění - rámcové dohody 2021
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
  • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou opravy odvodnění ve statutárním městě Brně. Předmět zakázky je blíže vymezen v přiložených návrzích textu rámcových dohod o dílo a jejich přílohách.
Veřejná zakázka je rozdělena na tři dílčí části:

Dílčí část č. 1:
Opravy odvodnění – rámcové dohody 2021, část č. 1: Opravy havarijních UV
Předmětem dílčí části 1 veřejné zakázky jsou:
- Opravy havarijních uličních vpustí

Dílčí část č. 2:
Opravy odvodnění – rámcové dohody 2021, část č. 2: Opravy havarijních stavů odvodňovacích systémů
Předmětem dílčí části 2 veřejné zakázky jsou:
- Opravy havarijních stavů odvodňovacích systémů – zejména odvodňovacích žlábků, zpevněných příkopů, revizních šacht, horských vpustí a přípojek

Dílčí část č. 3:
Opravy odvodnění – rámcové dohody 2021, část č. 3: Opravy UV metodou ražby
Předmětem dílčí části 3 veřejné zakázky jsou:
- Opravy uličních vpustí metodou ražby v případech, kdy nelze provést opravu UV a její přípojky klasickou výkopovou metodou (např. velká hloubka výkopu nebo její průběh pod kolejemi DPmB, tělesem parovodu).


Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, dvě nebo všechny tři dílčí části zakázky. Zadavatel tak umožňuje účastníkům, aby podali nabídky na jednu, dvě nebo tři dílčí částí zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku. Pokud účastník hodlá podat nabídku na dvě nebo tři dílčí částí zakázky, podá více samostatných nabídek obsahujících veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou dílčí část zakázky. Tyto samostatné nabídky účastník podá v rámci jednoho podání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Zadavatel nepřipouští dělení zakázky na jiné než stanovené části.

Další podrobnosti jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 17 997 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy