Veřejná zakázka: MSKP – Etapa 2 – projektová dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 258
Systémové číslo: P21V00000048
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-021304
Datum zahájení: 11.06.2021
Nabídku podat do: 14.07.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: MSKP – Etapa 2 – projektová dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně soupisu prací (SP) a autorského dozoru stavby (AD) vše v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to pro Etapu 2 v rámci akce „Multifunkční sportovní kulturní pavilon“ (MSKP), která řeší vazbu prodloužení ulice Křížkovského na základní dopravní skelet s propojením ve směru křižovatky Bauerova – Hlinky.

Bližší specifikace je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 7 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky