Veřejná zakázka: Opravy odvodnění - rámcové dohody 2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 274
Systémové číslo: P21V00000064
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.11.2021
Nabídku podat do: 26.11.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy odvodnění - rámcové dohody 2022
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provádění stavebních prací spočívajících v provádění oprav uličních vpustí a odvodňovacích systémů. Veřejná zakázka je rozdělena na tří dílčí části následovně:

Dílčí část č. 1:
Opravy havarijních UV
Předmětem dílčí části č. 1 je provádění oprav havarijních uličních vpustí a jejich přípojek.

Dílčí část č. 2:
Opravy havarijních stavů odvodňovacích systémů
Předmětem dílčí části č. 2 je provádění oprav havarijních stavů odvodňovacích systémů, tj. odvodňovacích žlábků, zpevněných příkopů, revizních šatech, horských vpustí a přípojek.

Dílčí část č. 3:
Opravy UV metodou ražby
Předmětem dílčí části č. 3 je provádění oprav uličních vpustí metodou ražby v případě, že nelze provést opravu uličních vpustí a její přípojky klasickou výkopovou metodou – např. velká hloubka výkopu nebo její průběh pod kolejemi DPmB, tělesem parovodu.

Bližší specifikace je uvedena v přiložených návrzích rámcových dohod a ostatních přílohách zadávací dokumentace.

Účastníci jsou oprávněni podat nabídku na jednu, dvě nebo všechny dílčí části.

Účastníci nejsou oprávněni dělit zakázku na jiné než stanovené dílčí části.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 997 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
 • IČO: 60733098
 • Poštovní adresa:
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy