Veřejná zakázka: Rekonstrukce komunikace ulice Hatě, ETAPA A+B

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 299
Systémové číslo: P22V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-009368
Datum zahájení: 09.03.2022
Žádost o účast podat do: 01.04.2022 09:00
Nabídku podat do: 01.06.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Rekonstrukce komunikace ulice Hatě, ETAPA A+B
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v opravách veřejných komunikací. Stavební práce jsou rozděleny na etapu „A“ a „B“.
Předmětem etapy „A“ je kompletní oprava povrchů komunikace včetně chodníků na ulici Hatě od napojení na ulici Mácovu po ulici Zatloukalovu, kde začíná etapa „B“.
Předmětem stavebních prací etapy „B“ je kompletní rekonstrukce komunikace, vjezdů do domů a vytvoření parkovacích stání na ulici Hatě v úseku od ulice Zatloukalova po křižovatku ulice Hatě, Na Rybízárně a Fedrova. Součástí etapy „B“ jsou také přeložky inženýrských sítí (vodohospodářské objekty, elektro a sdělovací objekty a přeložka plynovodu).
Předmětem této veřejné zakázky je rovněž zpracování dokumentace skutečného provedení (DSPS) a geodetického zaměření stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: užší řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 23 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Brno-město

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky