Veřejná zakázka: PŘEVZETÍ A RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ – RÁMCOVÉ DOHODY

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 303
Systémové číslo: P22V00000005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-007058
Datum zahájení: 17.02.2022
Nabídku podat do: 23.03.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: PŘEVZETÍ A RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ – RÁMCOVÉ DOHODY
  • Druh veřejné zakázky: Služby
  • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů (odpady vzniklé při opravách a údržbě dopravních komunikacích a jejich příslušenství), a to dle požadavků zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. S odpady musí být nakládáno dle § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů v souladu s hierarchií odpadového hospodářství tzn. musí být přednostně recyklovány a dle § 13 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, předány přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.

Doprava odpadů do stacionárního zařízení k recyklaci odpadů není předmětem této veřejné zakázky, neboť tuto si zadavatel zajišťuje samostatně vlastními prostředky, přičemž stacionární zařízení musí být v dojezdové vzdálenosti (cca 25 km) od provozovny zadavatele na adrese Masná 7, 602 00 Brno.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 5 950 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy