Veřejná zakázka: Výstavba kamerových bodů MČ Brno Černovice – rozšíření městského kamerového dohledového systému - MKDS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 322
Systémové číslo: P22V00000024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.04.2022
Nabídku podat do: 16.05.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Výstavba kamerových bodů MČ Brno Černovice – rozšíření městského kamerového dohledového systému - MKDS
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě kamerových bodů v městské části Brno Černovice, ve statutárním městě Brně, a jejich připojení k městskému kamerovému dohledovému sytému (MKDS), dle schváleného investičního záměru a technických parametrů pro MKDS dle přílohy platného provozního řádu MKDS schváleného RMB R8/025 ze dne 7. 5. 2019 a dle projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) zpracované společností Veselý dopravní signalizace s.r.o.
Bližší specifikace je uvedena v přílohách v zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 4 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky