Veřejná zakázka: Dodávky hmot pro VDZ - dvoukomponentní plast modré barvy, s dodatečným posypem a dvoukomponentní plast červené barvy, s dodatečným posypem - rámcové dohody

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 324
Systémové číslo: P22V00000026
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-017238
Datum zahájení: 03.05.2022
Nabídku podat do: 07.06.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Dodávky hmot pro VDZ - dvoukomponentní plast modré barvy, s dodatečným posypem a dvoukomponentní plast červené barvy, s dodatečným posypem - rámcové dohody
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky
  • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hmot pro vodorovné dopravní značení – dvoukomponentní plast modré barvy, s dodatečným posypem a dvoukomponentní plast červené barvy, s dodatečným posypem.

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části:
Dílčí část č. 1:
Dodávky hmot pro VDZ - dvoukomponentní plast modré barvy, s dodatečným posypem – rámcová dohoda – dílčí část 1
Předmětem dílčí části č. 1 jsou dodávky hmot pro vodorovné dopravní značení (VDZ) - dvoukomponentní plast modré barvy, s dodatečným posypem.

Dílčí část č. 2:
Dodávky hmot pro VDZ - dvoukomponentní plast červené barvy, s dodatečným posypem - rámcová dohoda – dílčí část 2
Předmětem dílčí části č. 2 jsou dodávky hmot pro vodorovné dopravní značení (VDZ) - dvoukomponentní plast červené barvy, s dodatečným posypem
Podrobnější přehled dodávky je uveden v přílohách zadávací dokumentace.
Účastníci jsou oprávněni podat nabídku na jednu nebo obě dílčí části.
Účastníci nejsou oprávněni dělit zakázku na jiné než stanovené dílčí části.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy