Veřejná zakázka: Zajištění kybernetické bezpečnosti ISZS na zařízeních výrobce Yunex

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 428
Systémové číslo: P23V00000026
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.04.2023
Nabídku podat do: 16.05.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zajištění kybernetické bezpečnosti ISZS na zařízeních výrobce Yunex
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v poskytování podpory při plnění úkolů souvisejících s provozováním Informačního systému základní služby, představovaného systémem centrálního řízení dopravy provozovaného společností Brněnské komunikace a.s. na základě příkazní smlouvy, pro každé jednotlivé zařízení daného výrobce, instalované na území statutárního města Brna, v rozsahu přílohy č. 1 rámcové dohody o poskytování služeb.
Účastník bere na vědomí, že dnem nabytí účinnosti smlouvy se stává „Významným dodavatelem“ Informačního systému základní služby, ve smyslu písm. n) §2 Vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 4 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Brno-město

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky