Veřejná zakázka: Část 1 - Letní údržba

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 94
Jedná se o část veřejné zakázky: Zajištění údržby na území statutárního města Brna

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Letní údržba
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Části 1 zakázky jsou služby spočívající v poskytnutí pracovníků a mechanismů včetně využití posádek za účelem zajištění provozních potřeb zadavatele při provádění letní údržby a oprav pozemních komunikací a ostatních dopravních ploch ve statutárním městě Brně a jeho okolí (zejména čištění uličních vpustí, odvodnění vozovek, údržba komunikační vegetace a silničního příslušenství, výkopové práce, bourání živičných a dlážděných komunikací a jejich splachování) při použití mechanismů dodavatele i zadavatele.
Podrobný popis předmětu Části 1 zakázky je uveden v příloze zadávací dokumentace – Předloze Rámcové dohody a její příloze – Část 1.


Předpokládaná hodnota

  • 96 000 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky