Veřejná zakázka: Zajištění údržby na území statutárního města Brna

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 88
Systémové číslo: P18V00000088
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-043575
Datum zahájení: 13.12.2018
Žádost o účast podat do: 18.01.2019 10:00
Nabídku podat do: 05.02.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Zajištění údržby na území statutárního města Brna
  • Druh veřejné zakázky: Služby
  • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 Části. Dodavatelé jsou oprávěni podat nabídku na obě , nebo i jen na jednu Část veřejné zakázky dle schopnosti splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Pokud se dodavatel rozhodne podat nabídku na obě Části veřejné zakázky, je povinen podat samostatnou nabídku na každou Část veřejné zakázky.
Část 1 - Letní údržba
Předmětem plnění Části 1 zakázky jsou služby spočívající v poskytnutí pracovníků a mechanismů včetně využití posádek za účelem zajištění provozních potřeb zadavatele při provádění letní údržby a oprav pozemních komunikací a ostatních dopravních ploch ve statutárním městě Brně a jeho okolí (zejména čištění uličních vpustí, odvodnění vozovek, údržba komunikační vegetace a silničního příslušenství, výkopové práce, bourání živičných a dlážděných komunikací a jejich splachování) při použití mechanismů dodavatele i zadavatele.
Podrobný popis předmětu Části 1 zakázky je uveden v příloze zadávací dokumentace – Předloze Rámcové dohody a její příloze – Část 1.
Část 2 - Zimní údržba
Předmětem plnění Části 2 zakázky jsou služby spočívající v poskytnutí pracovníků a mechanismů včetně využití posádek za účelem zajištění provozních potřeb zadavatele při provádění prací zimní údržby a oprav pozemních komunikací a ostatních dopravních ploch ve statutárním městě Brně a jeho okolí, zajištění zimní pohotovosti, při provádění zimní posypové služby na pozemních komunikacích ve statutárním městě Brně a jeho okolí (zejména práce s posypovým materiálem, posyp vozovek a chodníků, pluhování, úklid sněhu, atp.) a při provádění náhradních prací v době bez sněhu, ledu či námrazy (zejména práce spočívající v čištění příkopů, na opravách vozovek, sadovnické práce na komunikační zeleni).
Podrobný popis předmětu Části 2 zakázky je uveden v příloze zadávací dokumentace – Předloze Rámcové dohody a jejích příloze – Část 2

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: užší řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 212 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy