Veřejná zakázka: Část 2 - Zimní údržba

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 95
Jedná se o část veřejné zakázky: Zajištění údržby na území statutárního města Brna

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Zimní údržba
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Části 2 zakázky jsou služby spočívající v poskytnutí pracovníků a mechanismů včetně využití posádek za účelem zajištění provozních potřeb zadavatele při provádění prací zimní údržby a oprav pozemních komunikací a ostatních dopravních ploch ve statutárním městě Brně a jeho okolí, zajištění zimní pohotovosti, při provádění zimní posypové služby na pozemních komunikacích ve statutárním městě Brně a jeho okolí (zejména práce s posypovým materiálem, posyp vozovek a chodníků, pluhování, úklid sněhu, atp.) a při provádění náhradních prací v době bez sněhu, ledu či námrazy(zejména práce spočívající v čištění příkopů, na opravách vozovek, sadovnické práce na komunikační zeleni).
Podrobný popis předmětu Části 2 zakázky je uveden v příloze zadávací dokumentace – Předloze Rámcové dohody a jejích příloze – Část 2.


Předpokládaná hodnota

  • 116 000 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky