Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nástavba objektu sídla spol. Brněnské komunikace a.s., Brno - Štýřice, Katastrální území: Štýřice [610186], parcelní číslo: 207/8 III.
Odesílatel Ondřej Pleva
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.08.2022 14:11:45
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 13

Vážené dámy a pánové,

v příloze naleznete vysvětlení a změnu ZD č. 13.

S pozdravem
JUDr. Ondřej Pleva


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD č. 13.pdf (280.10 KB)
- Příloha č. 3 ZD_Text smlouvy o dílo.docx (93.67 KB)