Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Křižovatka Bystrcká - Kníničská (u kamenolomu)
Odesílatel Milena Bartíková
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.12.2022 10:29:28
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel účastníkům poskytuje Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 5 a současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení a změna ZD č. 5.pdf (356.07 KB)
- Podklady a S_po Vysvětlení a změně ZD č. 5.rar (3.73 MB)
- Příloha č. 4 ZD_Smlouva o dílo_po vysvětlení a změně ZD č. 5.docx (69.25 KB)