Veřejná zakázka: Křižovatka Trnkova - Novolíšeňská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 102
Systémové číslo VZ: P19V00000006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.04.2019
Nabídku podat do: 29.04.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Křižovatka Trnkova - Novolíšeňská
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření a geologického průzkumu, součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na uvedenou akci; dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní realizaci akce.
Bližší specifikace je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
 • IČO: 60733098
 • Poštovní adresa:
  Renneská třída 787/1a
  63900 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy