Veřejná zakázka: Dodávka technologie pro MKDS včetně instalace a připojení k optické síti SMB. Kamera Bystrc – přehradní jezero, kamera plavecká hala Sportovní, kamera Vídeňská, výměna kamer MČ Brno Vinohrady

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 229
Systémové číslo: P21V00000019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.03.2021
Nabídku podat do: 09.04.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Dodávka technologie pro MKDS včetně instalace a připojení k optické síti SMB. Kamera Bystrc – přehradní jezero, kamera plavecká hala Sportovní, kamera Vídeňská, výměna kamer MČ Brno Vinohrady
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové technologie včetně její instalace a jejího připojení k městskému kamerovému dohledovému systému (MKDS), přičemž se jedná o:
- výstavba nového kamerového bodu Bystrc - přehradní jezero,
- výstavba nového kamerového bodu plavecká hala Sportovní,
- výstavba nového kamerového bodu Vídeňská,
- výměna kamerového bodu MČ Brno Vinohrady,
to vše ve statutárním městě Brně.

Předmět zakázky je blíže vymezen v přílohách zadávací dokumentace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 5 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky