Veřejná zakázka: Cyklotrasa údolím Ponávky, úsek Podhájí - Karásek, projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 334
Systémové číslo: P22V00000036
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.05.2022
Nabídku podat do: 27.05.2022 07:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Cyklotrasa údolím Ponávky, úsek Podhájí - Karásek, projektová dokumentace
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DÚSP) v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) pro stavbu „Cyklotrasa údolím Ponávky, úsek Podhájí - Karásek“. Součástí předmětu plnění je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na uvedenou akci, a autorský dozor při vlastní realizaci akce.

Podrobnější specifikace je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

  • Brno-město

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno
Korespondenčně, nebo osobně v pracovní dny na podatelně (viz https://www.bkom.cz/uploads/users/podatelna/info_podatelna.pdf). V jinou dobu nebude nabídka přijata

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky