Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zavádění C-ITS systému ve městě Brně (realizace v rámci C-ROADS CZ DT2)
Odesílatel Jitka Smutná
Organizace odesílatele Brněnské komunikace a.s. [IČO: 60733098]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.08.2018 14:16:08
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení, změna a doplnění ZD č. 1


Přílohy
- Příloha 2.1 Položkový rozpočet dodávky po DI I.xlsx (15.56 KB)
- Část 3 Návrh Smlouvy po DI I.docx (105.42 KB)
- Část 2 Technické podmínky Zadavatele po DI I.pdf (5.51 MB)
- Část 1 Zadávací dokumentace po DI I.pdf (310.82 KB)
- Vysvětlení, změna a doplnění ZD č. 1.pdf (232.64 KB)