Veřejná zakázka: Oprava chodníků na ulici Gajdošova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení kvalifikace
Probíhá hodnocení kvalifikace.
DBID: 514
Systémové číslo: P24V00000009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-010509
Datum zahájení: 07.03.2024
Žádost o účast podat do: 02.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Oprava chodníků na ulici Gajdošova
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v obnově komunikace pro pěší – chodníky, po provedení inženýrských sítí v rámci stavby BVK a.s. „Brno, Gajdošova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek stavby Bubeníčkova – Mikšíčkova)“ v rozsahu vyznačeném v projektové dokumentaci, stávající chodníky z litého asfaltu budou vybourány a celoplošně zadlážděny, včetně vjezdů do přilehlých nemovitostí, součástí stavby je oprava odvodnění chodníků formou opravy uličních vpustí a přípojek do kanalizace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: užší řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 8 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Brno-město

Zadavatel

  • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
  • IČO: 60733098
  • Poštovní adresa:
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy