Veřejná zakázka: Čištění a kontroly objektů odvodnění (dílčí části) - RD 2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 528
Systémové číslo: P24V00000023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-013687
Datum zahájení: 02.04.2024
Nabídku podat do: 03.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Čištění a kontroly objektů odvodnění (dílčí části) - RD 2024
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provádění čištění a kontrol objektů odvodnění a kamerových prohlídek kanalizací. Veřejná zakázky je rozdělena na čtyři dílčí části:

Dílčí část č. 1:
Čištění odvodňovacích systémů
Předmětem dílčí části 1. veřejné zakázky je:
Služba spočívající v čištění odvodňovacích systémů místních komunikací v Brně, například pravidelné povinné čištění žlábků, propustků, horských vpustí, lapolů, čištění po přívalových deštích z důvodu zajištění funkčnosti odvodnění.

Dílčí část č. 2:
Kontrola UV a přípojek
Předmětem dílčí části 2. veřejné zakázky je:
Služba spočívající v kontrole uličních vpustí včetně přípojek za účelem zjištění stavebního stavu.

Dílčí část č. 3:
Kamerové prohlídky kanalizací
Předmětem dílčí části 3. veřejné zakázky je:
Služba spočívající v kamerových prohlídkách kanalizací, které jsou součástí místních komunikací, za účelem zjištění stavebního stavu především v rámci pravidelných prohlídek komunikací.

Dílčí část č. 4:
Kontrola havarijních stavů odvodňovacích systémů
Předmětem dílčí části 4. veřejné zakázky je:
Služba spočívající v kontrolách nahlášených havarijních stavů odvodňovacích systémů za účelem zjištění příčiny havarijního stavu – například kaverny, odvodňovací žlábky, nefunkční vpusti.

Účastník je oprávněn podat nabídku výhradně na jednu dílčí část veřejné zakázky.

Předmět zakázky je blíže vymezen v přiložených textech rámcových dohod.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
 • IČO: 60733098
 • Poštovní adresa:
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy