Veřejná zakázka: Opravy odvodnění - rámcové dohody 2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 467
Systémové číslo: P23V00000065
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.09.2023
Nabídku podat do: 20.10.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy odvodnění - rámcové dohody 2024
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provádění oprav uličních vpustí a odvodňovacích systémů. Veřejná zakázka je rozdělena na tří dílčí části následovně:

Dílčí část č. 1:
Opravy havarijních UV
Předmětem dílčí části č. 1 je provádění oprav havarijních uličních vpustí a jejich přípojek.

Dílčí část č. 2:
Opravy havarijních stavů odvodňovacích systémů
Předmětem dílčí části č. 2 je provádění oprav havarijních stavů odvodňovacích systémů, tj. odvodňovacích žlábků, zpevněných příkopů, revizních šatech, horských vpustí a přípojek.

Dílčí část č. 3:
Opravy UV metodou ražby
Předmětem dílčí části č. 3 je provádění oprav uličních vpustí metodou ražby v případě, že nelze provést opravu uliční vpusti a její přípojky klasickou výkopovou metodou – např. velká hloubka výkopu nebo její průběh pod kolejemi DPmB, tělesem parovodu.

Bližší specifikace je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: Brněnské komunikace a.s.
 • IČO: 60733098
 • Poštovní adresa:
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-035995

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.bkom.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy